Kraamzorguren

Uren aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol

Aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) wordt bij de intake een eerste inventarisatie gedaan voor de kraamzorguren. Na de bevalling wordt een tweede inventarisatie gedaan door de verloskundige. Hierna kunnen, indien nodig, de uren nog twee keer worden aangepast. Bijvoorbeeld als er extra hulp nodig is bij de Borstvoeding. Door dit protocol op de juiste manier te interpreteren, heeft iedereen zicht in de zorgbehoefte.

Mantelzorg

De verzorging van moeder en baby hebben altijd prioriteit. Indien de aandacht van de kraamverzorgende voornamelijk uitgaat naar jou en de baby, dan zijn huishoudelijke taken hieraan ondergeschikt.

De landelijke richtlijnen gaan er vanuit dat je zelf mantelzorg regelt. Met mantelzorg wordt bedoeld ouders, buren of vrienden die een handje helpen in de kraamweek. Denk hierbij aan naar school brengen en halen, huisdieren verzorgen, boodschappen halen enzovoort.

Hoeveel kraamzorg krijg je?

Het standaard aantal uren kraamzorg is 49 uur (Als je borstvoeding geeft) en 45 uur (Als je kunstvoeding geeft) verdeeld over 8 dagen. Naar wens is het ook mogelijk om minder uren kraamzorg af te nemen. Om de kwaliteit van kraamzorg te waarborgen, is het minimale aantal uren kraamzorg 4 uur per dag. Indien er een ziekenhuisopname is geweest, worden uren en dagen in mindering gebracht. Het is mogelijk dat er extra uren geïndiceerd worden. Dit is afhankelijk van (jullie) persoonlijke situatie.

Het is ook mogelijk om uren kraamzorg bij te kopen. Neem hiervoor contact met ons op voor de tarieven.