Kwaliteit

Kwaliteit en cliënttevredenheid vinden wij het allerbelangrijkste in het leveren van onze zorg.
Wij zijn een HKZ gecertificeerd kraamzorgbureau. Met deze certificering tonen wij aan dat wij de client centraal stellen, continu werken aan optimalisering van het aanbod, en continu werken aan verbetering van onze kraamzorg.
Wij voldoen aan de eisen gesteld door de sector kraamzorg, zorgverzekeraars, en de overheid.
Daarnaast hebben wij het Zorg voor Borstvoeding WHO/UNICEF certificaat.
Onze gediplomeerde en professionele kraamverzorgenden zijn geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Hiermee tonen zij aan continu te werken aan professionalisering en deskundigheidsbevordering.
Ze volgen jaarlijks (bij) scholingen, onder andere voor Borstvoeding, EHBO en acute verloskunde.

Wij werken dus altijd aan verbetering van onze zorgverlening.
Dit doen we op verschillende manieren. Een van de manieren is de informatie die jullie als onze cliënten geven.
Met elke tip gaan wij aan de slag! Heb je specifieke wensen? Laat het ons weten.
Het gaat er tenslotte om dat jullie een geweldige kraamtijd hebben!